αὐτοζῷον

αὐτο-ζῷον, τό,
A animal in the abstract, Arist.Top.137b11, Simp.in Ph.824.17, Dam.Pr.88.
II [suff] αὐτό-ζῳος, ον, self-existent,

ψυχή Herm. in Phdr.p.118A.

, but usu. [suff] αὐτό-ζως, ζων, having life in itself, Plot.3.8.8
;

πᾶσα ψυχὴ αὐ. ἐστι Procl.Inst. 189

, cf. Dam.Pr.80.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • αὐτοζῷον — animal in the abstract neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αὐτοζῷα — αὐτοζῷον animal in the abstract neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Прокл философ — по прозванию Диадох, т. е. преемник (в управлении афинской школой) главный представитель позднейшего неоплатонизма и последний значительный философ древнего мира (410 485); происходил из богатого семейства ликийского города Ксанфы, родился в… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Прокл, философ — по прозванию Диадох, т. е. преемник (в управлении афинской школой) главный представитель позднейшего неоплатонизма и последний значительный философ древнего мира (410 485); происходил из богатого семейства ликийского города Ксанфы, родился в… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • ПРОКЛ — (Proklos) Диадох (412 485) др. греч. философ неоплатоник. Учился в Александрии, затем в Афинах у Плутарха Афинского и Сириана. Сменил Сириана в 437 в качестве главы Академии платоновской; сочинения П. тесно связаны с его преподавательской… …   Философская энциклопедия

  • αὐτοζῴου — αὐτόζῳος animal in the abstract masc/fem/neut gen sg αὐτοζῷον animal in the abstract neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αὐτοζῴων — αὐτόζῳος animal in the abstract masc/fem/neut gen pl αὐτοζῷον animal in the abstract neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αὐτοζῴῳ — αὐτόζῳος animal in the abstract masc/fem/neut dat sg αὐτοζῷον animal in the abstract neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.